Центр профессионального технического образования ЦПТО №3. Бывшее училище Харькова ПТУ 33


Перейти к содержанию

Главное меню:


Вступ до Центру

Інформація

Хай буде щасливим і радісним Ваш шлях до майстерності

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №3 М.ХАРКОВА

ЗДІЙСНЮЄ ПІДГОТОВКУ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ ТА МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ:

 

На базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти (термін навчання 3 роки):

1.     Машиніст крана автомобільного.

2.     Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії "С".

3.     Слюсар з ремонту автомобілів.

4.     Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах.

На базі повної загальної середньої освіти (11 класів):

1.     Машиніст крана автомобільного (термін навчання - 1 рік 4 місяці).

2.     Слюсар з ремонту автомобілів. Водій автотранспортних засобів категорії "С" (термін навчання - 1 рік).

3.     Слюсар з ремонту автомобілів (термін навчання - 1 рік).

4.     Електрогазозварник (термін навчання - 1 рік 8 місяців).

До вступу на навчання необхідно подати такі документи:

·        заяву про вступ до Центру, указуючи обрану професію, місце проживання;

·        документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

·        медичні довідки за формою 086/о - лікарський консультативний висновок для абітурієнтів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, за формою 063/о - карта профілактичних щеплень;

·        6 фотокарток розміром 3x4 см;

·        свідоцтво про народження або паспорт (3 копії);

·        картку фізичної особи платника податків (3 копії);

·        довідки з місця проживання та про склад сім'ї;

·        копії документів, що дають право на пільги (за наявності).

В ЦЕНТРІ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №3 М.ХАРКОВА

створені всі умови для успішної та якісної професійної освіти і відпочинку

·  Учні одержують стипендію.

·  Учні, які мешкають в гуртожитку та учні пільгових категорій забезпечуються харчуванням.

·  Час навчання в ЦПТО №3 зараховується до безперервного трудового стажу.

·  Є спортзал, бібліотека, обладнані кабінети, комп'ютерний клас, сучасні виробничі майстерні.

·  Працюють спортивні секції та творчі гуртки.

·  Учні, які потребують житла, забезпечуються гуртожитком.

Вячеслав Анатолійович Кирилович


Шановні випускники шкіл!

Сьогодні Ви знаходитесь на порозі вибору подальшого шляху Вашому житті. Це серйозна і відповідальна справа.

Ми, а це великий колектив викладачів, майстрів виробничого навчання і учнів, раді запропонувати Вам оволодіти деякими сучасними професіями, які користуються великим попитом на ринку праці.

Молодій людині, яка прийде до нас на навчання, ми готові запропонувати якісну фахову підготовку, добре обладнанні кабінети, лабораторії і майстерні, допомогу кваліфікованих педагогів та майстрів виробничого навчання, повноцінне учнівське життя, заповнене спортом, художньою самодіяльністю, КВК та змістовним молодіжним відпочинком, можливості особистого розвитку особистості в умовах міста Харкова, одного з найбільших наукових центрів України, серця студентства нашої країни.


З повагою до Вас Вячеслав Анатолійович Кирилович (директор)

Правила прийому

ПОГОДЖЕНО

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Державного професійно-технічного

навчального закладу

"Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова"

на 2017 рік

 

І. Загальна частина

 

1.1. Правила прийому до Державного професійно-технічного навчального закладу "Центр професійно-технічної освіти № 3 м. Харкова" (далі - Центр) на 2017 рік розроблені відповідно до Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року за № 823/23355 (із змінами).

1.2. До Центру приймаються на навчання громадяни України.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального й майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом до Центру здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник".

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку до Центру здійснюється за рахунок коштів бюджету згідно чинного законодавства на умовах регіонального замовлення.

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до Центру здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Центру, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

Порядок роботи приймальної комісії: з 800 до 1700 щодня, крім неділі, святкових та неробочих днів.

2.3. Приймальна комісія:

-            організовує прийом заяв та документів;

-            проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення Центру;

-            приймає рішення щодо осіб, які рекомендовані до зарахування до Центру, оформлює протокол та оголошує відповідні списки осіб;

-            організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

-            вирішує інші питання, пов'язані з прийомом вступників на навчання.

2.4. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через офіційний сайт Центру та інформаційні стенди.

2.5. Центр у 2017 році здійснює прийом учнів за наступними професіями:

 

№ з/п

Перелік професій

Ліцензований обсяг

Планові обсяги прийому

 

Вимоги до освітнього рівня вступників

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Строк навчання

Форма навчання

Прийом за віком

Стать

1.

Машиніст крана автомобільного

60

25

базова загальна середня освіта

4 розряд

3 роки

денна

15-28 років

чол.

25

повна загальна середня освіта

4-5 розряд

1,5 роки

денна

17-28 років

чол.

2.

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів (категорія "С")

150

50

базова загальна середня освіта

2-4 розряд;

Категорія "С"

3 роки

денна

15-28 років

чол.

25

повна загальна середня освіта

2-3 розряд;

Категорія "С"

1 рік

денна

17-28 років

чол.

3.

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

60

25

базова загальна середня освіта

2-4 розряд;

2-3 розряд

3 роки

денна

15-28 років

чол.

4.

Електрогазозварник

60

25

повна загальна середня освіта

2-5 розряд

 

1,8 роки

денна

17-28 років

чол.

 

2.6. Учні, які навчаються на базі базової загальної середньої освіти, отримують повну загальну середню освіту.

2.7. Іногородні учні забезпечуються ліжко-місцем у гуртожитку, у першу чергу, учні з числа дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків. Місця в гуртожитку надаються за заявою учня та після проходження ним санітарної обробки.

2.8. Обов'язковим для вступника є проходження медичного огляду на професійну придатність у Комунальному закладі охорони здоров'я

"Харківська міська поліклініка № 6" з 18 років та у Комунальному закладі охорони здоров'я "Харківська міська дитяча поліклініка № 7" до 18 років.

Медичний огляд вступник повинен пройти протягом 10 днів після подачі документів до приймальної комісії.

2.9. Прийом документів вступників починається з 01.06.2017. Навчальний рік починається 01.09.2017 відповідно до затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто:

- заяву про вступ до Центру, указуючи обрану професію, місце проживання;

-               документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках - оригінал або завірену копію;

-               медичні довідки за формою 086/о - лікарський консультативний висновок для абітурієнтів навчальних закладів усіх рівнів акредитації, за формою 063/о - карта профілактичних щеплень;

-               6 фотокарток розміром 3x4 см;

-               свідоцтво про народження або паспорт (3 копії);

-               картку фізичної особи платника податків (3 копії);

-               довідки з місця проживання та про склад сім'ї;

-               копії документів, що дають право на пільги (за наявності).

Вступники пред'являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу"), свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом вступників на навчання до Центру проводиться шляхом співбесіди.

4.2. Комплектування навчальних груп проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

 

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до Центру першочергово:

-         особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надано таке право;

-         особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та їхні діти;

-         діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

-         діти, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту;

-         діти, зареєстровані як внутрішньо переміщені особи;

-         діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (із змінами);

-         діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";

-         особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3;

-         діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді".

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

- випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

- випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення комплектування навчальних груп приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Центру за обраною формою навчання.

5.4. У разі незгоди з рекомендаціями про зарахування вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 

5.5. Зарахування до Центру здійснюється наказом директора і може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.6. Зарахування на навчання до Центру здійснюється в межах затвердженого регіонального замовлення за рахунок коштів місцевого бюджету.

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Центру. На звільнені місця проводиться зарахування осіб, які не були зараховані з різних причин. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій Центр проводить додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п'яти днів з дня прийняття рішення. 

6.3. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

 

 

 

 


Назад к содержанию | Назад к главному меню