Центр профессионального технического образования ЦПТО №3. Бывшее училище Харькова ПТУ 33


Перейти к содержанию

Главное меню:


Звіт: водовідведення

Інформація > Документація > Звіти

ЗВІТ
про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника
N 1 від 14 січня 2013 року1. Замовник:
1.1. Найменування. Державний професійно-технічний навчальний заклад “Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова”
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02547910
1.3. Місцезнаходження. м. Харків, вул. Тимурівців, 37, 61121
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Бережко Микола Олексійович, заступник директора з НВР Державного професійно-технічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова”, м. Харків, вул. Тимурівців, 37, 61121, телефон (0572)66-21-60, телефакс (0572)69-52-41, e-mail byhgalteria-cpto3@ukr.net
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Головне управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації, 02146446
2. Джерело фінансування закупівлі. Обласний бюджет.
3. Предмет закупівлі:
3.1. Найменування. Послуги з видалення рідких відходів (централізоване водовідведення) 90.00.1
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг. 53855,82 м3
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. м. Харків, вул. Тимурівців, 37, 61121
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Протягом 2013 року
4. Інформація щодо інформування про застосування процедури закупівлі в одного учасника:
4.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника: www.tender.me.gov.ua.
4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника (у разі наявності). www.cpto3.kh.ua
4.3. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеної на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ВДЗ №135 (737) від 10.12.2012 р., №332436
4.4. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованої в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. -
4.5. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника, розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. 10.12.2012 р., №332436 / 1
4.6. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування процедури закупівлі в одного учасника, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель. ВДЗ №136 (738) від 13.12.2012 р., №342864
4.7. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. ВДЗ №1 (744) від 03.01.2013 р., №001924
4.8. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення процедури закупівлі в одного учасника, яка була (буде) опублікована в міжнародному інформаційному виданні з питань державних закупівель Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. -
5. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі. 20.11.2012 р.
6. Інформація щодо проведення переговорів (дата, час, місце). 10.12.2012 р., 11.30 година за київським часом, м. Харків, вул. Тимурівців, 37, 61121, кабінет директора Державного професійно-технічного навчального закладу “Центр професійно-технічної освіти №3 м. Харкова”
7. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів (з ПДВ),
120431 ,00 грн. (з урахуванням ПДВ);
(цифрами)
(Сто двадцять тисяч чотириста тридцять одна гривня 00 коп.).
(словами)
8. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:
8.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. Комунальне підприємство “Харківводоканал” 8.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. 03361715
8.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс. м. Харків, вул. Шевченка, 2, 61013, телефон (057)712-15-21, телефакс (057)712-17-65
9. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю. 25.12.2012 р., 120431,00 грн.( з ПДВ)
10. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). -
11. Дата та причина прийняття рішення про відміну процедури закупівлі в одного учасника (якщо таке мало місце). -
12. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель". Надані документи підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі та відповідають встановленим законодавством вимогам, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону.
13. Інша інформація. За результатами дослідження ринку послуг по централізованому водопостачанню та водовідведенню встановлено, що комунальне підприємство «Харківводоканал» (Код ЄДРПОУ 03361715) займає монопольне (домінуюче) становище у сфері постачання послуг по водопостачанню та водовідведенню. комунальне підприємство «Харківводоканал» приймає, перекачує і проводить повне біологічне та механічне очищення стічних вод, а також, забір, водопідготовку, коагуляційну обробку води в горизонтальних відстійниках з подальшим фільтруванням на швидких фільтрах, знезараження газоподібним хлором, проводить контроль якості, транспортування та розподіл питної води. Існуюча в місті система водовідведення – повна, роздільна, децентралізована. Підприємство має одну з найбільш розвинених систем подачі і розподілу води в Україні. У зв’язку з цим виникає необхідність у закупівлі послуг по водопостачанню та водовідведенню за процедурою закупівлі в одного учасника, а саме у комунальне підприємство «Харківводоканал».
Процедура закупівлі в одного учасника була застосована згідно ст. 39 п. 2 п.п 2. Закону України «Про здійснення державних закупівель» - відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.
Дата акцепту 10.12.2012 року
14. Склад комітету конкурсних торгів
- Бережко М.О., голова комітету конкурсних торгів.,заступник директора з НВР
- Гололобова Н.О., заступник голови комітету з конкурсних торгів, гл. бухгалтер;
- Несторенко М. Л., секретар комітету конкурсних торгів, бухгалтер;
- Роєнко М. Ю., член комітету конкурсних торгів, завгосп;
- Діденко П.М., член комітету конкурсних торгів, майстер в/н.
______________________________________________________
(прізвища, ініціали та посади членів комітету конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів ________________ М.О.Бережко
(підпис, М.П.)

(057) 69-58-30, 0503016839, Гололобова Неля Олександрівна


Назад к содержанию | Назад к главному меню